MW Broedplaats Schipperplein Almere.jpg
 

Broedplaats Schipperplein 

"Schipperplein als kweekvijver, doorstroom en springplank."
waar talent kan ontmoeten, (door)ontwikkelen en lanceren.

Het Stadshart van Almere groeit en ontwikkelt zich tot meer dan een winkelcentra en horeca. Een stadscentrum waar de bezoeker heen gaat en langer verblijft. Het Stadshart ontbreekt nog aan een herkenbaar cultureel Stadshart.

Broedplaats het Schipperplein in het Stadshart van Almere krijgt het karakter van een creatieve ontmoetings- en verblijfplaats. Een laagdrempelige plek waar iedereen, jong en oud, terecht kan om ideeën uit te voeren en creativiteit te stimuleren.

 

Hier zal Broedplaats Schipperplein het culturele vestigingsklimaat in het Stadshart van Almere te versterken en diversifiëren.

Makers zitten momenteel verspreid door de stad. Op eigen houtje, in eigen eilandjes en bubbels. Slechte zichtbaarheid maakt dat zij voor hun podium-uren uitvliegen naar andere steden. 

De maak- en presentatieplekken moet ervoor zorgen dat de nieuwe generatie in Almere blijft om in hun eigen stad cultuur blijft maken. 

 

het Schipperplein, 
culturele kweekvijver van Stadshart Almere

Het Schipperplein gaat bruizen!
Het plein heeft een (letterlijk) laagdrempelige en ondergronds karakter.  In het Stadshart, ligt het plein buiten de routing van het groot winkelend publiek, voor de creatieve sector een uitgesproken kans/ uitdaging om het gebied te activeren.

 

Het plein en de broedplaats dienen als proeftuin, een prikkelende plek waar de bezoeker wordt geïntroduceerd en gestimuleerd om te participeren. Centrale “huiskamer” waar makers even uit hun eigen ruimte met andere makers en bezoekers in contact kunnen komen. 

 

Door het plein als broedplaats open te stellen worden voorbijgangers nieuwsgierig en aangetrokken om binnen een kijkje te nemen.Hier is de gelegenheid om te kijken naar de activiteiten, te participeren maar ook om gewoon koffie te komen drinken en in contact te komen met andere mensen. 

Door het Schipperplein aan te wijzen als creatieve broedplaats kan er een nieuwe culturele stroming ontstaan die de levendigheid en verblijfskwaliteit in het stadshart vergroot.

Schipperplein 1

Voor de opstart en pilot is de leegstaande ruimte op het Schipperplein 1 ideaal. De kelderruimte staat sinds de oplevering in 2008 ongebruikt.

De lange glazen gevel kan worden gezien als levende etalage waar je altijd mensen aan het werk ziet en een interactie ontstaat met het plein.

Voor een goed functionerende huisvesting zou het een goede stap zijn om een gedeelte openbaar te maken voor makers die geen vaste plek nodig hebben, maar waar wel gemaakt kan worden. 

P!T?

Onze visie ziet het gehele plein als broedplaats. In de toekomst is  het overwegen waard om het voormalige P!T te betrekken. Het gebouw zou meerdere culturele instellingen / organisaties kunnen huisvesten.

 

Pilot Activiteiten

Bij Broedplaats Schipperplein is er ruimte voor nieuw talent om te onderzoeken en te experimenteren en voor bestaande creatieve collectieven en individuen om samen te werken. Hierdoor verwachten wij dat er door kruisbestuiving de nieuwste culturele ontwikkelingen van Almere Centrum.

 

Een locatie waar verschillende makers vanuit verschillende disciplines samen gehuisvest zijn. Zodat de verschillende vakgebieden de mogelijkheid hebben elkaar te versterken. Dit in combinatie met flexibele werkruimtes die op projectbasis te huren zijn voorzien dat de cultuur voor iedereen toegankelijk is. 

De ruimte biedt mogelijkheden voor makers die gedreven zijn om iets te doen, maar niet op eigen houtje verder komen. Wij bieden de materialen, ruimte en de nodige hulp en coaching van de creatievelingen om ons heen. 

 

Projecten kunnen door ontwikkelen in de vorm van een proeflokaal of stadstuin waardoor ondergrondse stromingen in de broedplaats hun platform kunnen vinden.

 

Een omgeving waar speelruimte is en kruisbestuiving ontstaat kan ervoor zorgen dat de kunstwerken en prototypes die ontstaan later hun weg kunnen vinden in de openbare ruimtes van Almere. 

 

Broedplaats Schipperplein is de perfecte tussenstap tussen zolderkamer en de bestaande presentatie plekken. Laagdrempelig, op de plek waar de makers kunnen experimenteren, het werk kunnen tonen is een belangrijke functie van de broedplaats. ​

 

Ons streven is om wekelijks altijd een volle programmering te hebben, hierbij denk bijvoorbeeld aan (kunst) workshops en exposities door Almeerse makers. De ruimte biedt mogelijkheden voor makers die gedreven zijn om iets te doen, maar niet op eigen houtje verder komen.

De broedplaats biedt de materialen, ruimte en nodige  coaching van de creatievelingen om ons heen. 

In het weekend biedt deze ruimte zich aan voor gezellige avonden met bijpassende acts als livemuziek om het nachtelijke leven in Almere aantrekkelijker te maken.

De drie takken Podium, OpenAtelier, Kweekvijver bieden mogelijkheid voor roulerende culturele activiteiten:

Podium

Events

Het podium zal naast een laagdrempelig podium ook gebruikt worden om creatieve events te hosten en zich aanbieden aan ervaren artiesten om samenkomst en kruisbestuiving te stimuleren.

Presentatieruimte 

Creatieve stimulatie vraagt ook naar presentatie.

Een laagdrempelig podium geeft nieuw en ervaren talent de mogelijkheid zich te laten zien binnen Almere. Dit podium stelt zich open voor de resultaten van alle creatieve ontwikkelingen binnen Almere. Dit zorgt voor verbinding en zichtbaarheid van het talent in Almere, en daarmee ook een eerste stap om zich te presenteren en podiumervaring op te bouwen.

OpenAtelier/
Projektlokaal

Proeftuin

In de creatieve sector van Almere is behoefte naar flexibele informele werkplekken en vrijblijvende ruimte voor experiment.

Het ProjektLokaal dient als lanceerplatform/ springplank voor lokaal-georiënteerde initiatieven.

Denk o.a.; pilots, thema-tentoonstellingen, popupworkshops, stadslabs, ontwerpateliers, culturele onderzoeken, grootschalige kunstwerken en andere experimentele uitingen. 

Levende Etalge, de projecten worden ontwikkeld in het Schipperplein en zijn middels de glazen gevel ervaren. 

Vrijhaven op Projectbasis

het Lokaal is op projectbasis te huren,  A la een Artist in Residence of ARTBNB. Hiermee is het streven een dynamische en spontane programmering, die door iedereen toegankelijk is.

Het gebruik en invulling is afhankelijk per project;

voor een lanceringen een avond, een workshop vier dagen, en een tentoonstelling twee weken.

Talentontwikkeling / Kweekvijver

Almere mist een zichtbare plek waar jongeren kunnen samenkomen en hun talenten en ideeën kunnen uitwisselen. Almere heeft weinig tot geen laagdrempelige semi-openbare maak en presentatie plekken waardoor de jonge makers veelal uitvliegen naar de Randstad. 

 

Broedplaats Schipperplein kan hier een oplossing in faciliteren, door de semi- openbare maak en presentatieplekken aan te bieden kunnen jongeren makkelijker samen komen en hun ideeen (eventueel onder begeleiding van professionals uit het werkveld) verder vormgeven. 

 

Een omgeving waarin veel mogelijkheden en faciliteiten zijn, waar experiment en kruisbestuiving gestimmuleerd wordt is essentieel voor de stad. 

Wij zien een beweging opgang komen waarin Almere steeds meer kijkt naar talent van eigen bodem. Door deze humuslaag  te stimuleren en te faciliteren stimuleren we een goed cultureel vestigingsklimaat. 

Een van de beoogte partners van Broedplaats Schipperplein is URBNvillage, nu gevestigd in Lelystad, waarin zij hebben bewezen dat een makerslab die bottom-up is vormgegeven en is uitgevoerd een ijzersterke beweging/community vormt.

Programmering 2022-2024

Het streven van het Schipperplein een centrale ontmoetingsplaats te creëren waar altijd iets te beleven valt.  Dit wordt mogelijk door creatieve makers en initiatieven de ruimte te bieden voor ontwikkeling en expositie.

Tijdens de pilot is een dynamische programmering het streven met ruimte voor;

incidentele en spontane initiatieven op projectbasis;
structurele community activiteiten en
focus-dagen voor specifieke uitingen.

Incidenteel

 

Het doel is om de faciliteiten van de Broedplaats voor iedereen toegankelijk te maken. En ruimte 'op maat' te bieden.

De duur is afhankelijk en op maat per initiatief. 

Structureel

Flexibele werkruimtes,

laagdrempelig en karaktervol café,

weekeind podium activiteiten,

hosten van regionale- en evenementen,

partners die hun programma's in een inspirerende en centrale plek willen organiseren (theaters, clubs, stichtingen). 

Focusdagen

Dagen gericht op specifieke sociale en culturele onderwerpen zoals;

persoonlijke/ professionele ontwikkeling, design, fashion, culturele zaken.

 
 

Cultuurkwartier Almere

Langs de zuidkant van Stadshart Almere Centrum, gelegen aan de boulevard van het Weerwater zijn de contouren van een Cultuurkwartier te herkennen.

Een keten met knooppunten aan (culturele) instellingen, initiatieven, functies en karakters; 

de Meester, Kunst=Leuk, Kunstlinie, Cultuurfonds, Casa Casla; Cultuurfonds Almere, Kleur in Cultuur, de Kunstambassadeurs,  én het aankomende kunstmuseum.

 

Binnen dit Cultuurkwartier kan Schipperplein dienen als kweekvijver, doorstroom en springplank.

Een plek waar talent elkaar kan ontmoeten, doorontwikkelen en kan lanceren tot andere podiums.

Openbare Ruimte en Publiek

De openbare ruimte in het stadshart is uitermate geschikt voor openlucht optredens, kunstwerken en events.

Broedplaats Schipperplein kan dienen als voedingsbodem voor meer openbare activiteiten.

Projecten kunnen in de buitenruimte worden gepresenteerd.  En komt het voorbijgaand publiek in ervaring met lokale projecten.

AUCC.png

Het Urban Entertainment Centre (UEC) is ontworpen door Will Alsop als uitgaansgebied van het stadshart.

De speels geplaatste gebouwen zijn van hoge architectonische kwaliteit en werken als attracties. Als  uitgaansgebied is het nooit echt tot leven gekomen. Mede door gebrek aan laagdrempelige activiteiten.

Om het Centrum als cultureelhart te versterken kan Schipperplein als vertrekpunt kan zorgen voor interessante tussenlandingen aan spin-offs, samenwerkingen en co-producties.

* Eeuwig Jonge Binnenstad: Programmadoel 3 : Centrum als Cultureelhart versterken.

 

contact

Meer informatie of geïnteresseerd in samenwerking?
Neem dan contact op via broedplaats@schipperplein.nl of direct met de onderstaande initiatiefnemers.

Aanleiding

Het voorstel voor Broedplaats Schipperplein is proactief en vanuit cultureel ondernemerschap opgestart. Deze website dient als "live-startdocument" en gemaakt ter gespreksopener voor de nieuwe broedplaats.