het Schipperplein,
culturele kweekvijver van Almere Centrum

Ruimte voor culturele ontwikkeling.

Programma van labs, ateliers en etalages.

MW Broedplaats Schipperplein Almere.jpg

Programma

Op projectbasis in het Schipperplein werken in het centrum van de Almeerse  cultuur. 

kunnen participanten zoals studenten, creatieven en instellingen

Geen vaste atelierruimtes, maar flexibele periodes van projectbijeenkomst tot seizoensexposities.

in de traditionele zin met vaste huur, maar op actuele projectbasis. Een creatieve AIRBnB of Artist in Residence.

Mensen aan het werk zien, interactie met buiten

Schipperplein 1

Voor doelstelling van de Kweekvijver is de leegstaande ruimte op het Schipperplein 1 ideaal.

 

De kelderruimte met glazen etalage staat sinds de oplevering in 2004 ongebruikt.

Voor groot winkelend publiek ligt het buiten de routing, maar voor de creatieve sector een uitdaging om de ruimte te transformeren tot nieuwe broedplaats.

* jaargrafiek

Screenshot 2020-10-30 at 21.09.56.png

Klik voor vergroting

Activiteiten

Het drieluik Atelier en Etalage biedt mogelijkheid voor roulerende culturele activiteiten.

Atelieractiviteiten

Ruimte voor stedelijke onderzoek, designproject, modeatelier of de realisatie van grootschalige kunstwerken.

Samenwerking met andere creatieven en 

 

Etalage

Als lanceerplatform voor pilots.

Adaptieve functie, schalend in gebruik. Pilots, etc.

omschrijving werking roulerend activiteiten.

Mensen aan het werk zien, altijd wat te doen, interactie met buiten. 

Zoals: Urban Camping, third place, verblijfsplek,

 

Cultuur als aantrekker

 

Schipperplein aantrekkelijk, lokaal en levendig

Binnen het 8-pleinenstrategie, eigenheid

Screenshot 2020-10-30 at 21.10.17.png

Etalage

Klik voor vergroting

levende Etalage 

De expositiefunctie dient als levende etalage waar de nieuwste culturele ontwikkelingen worden ervaren.

 

Hier kunnen initiatiefnemers een variatie aan culturele projecten presenteren; kunstwerken, groepsexposities, architectuurwedstrijden, modeshows etc. 

Variërende activiteiten die je laten terugkomen.

Screenshot 2020-10-30 at 21.10.32.png

Stadslab

Ateliers

In de broedplaats ontstaan de nieuwste culturele ontwikkelingen van Almere Centrum.

projecten in vorm van proeftuin/ stadslab

Ruimte voor jong talent om te onderzoeken en te experimenteren. En voor bestaande creatieve collectieven en individuen om samen te werken.

Flexibele werkruimtes op projectbasis voorzien dat de cultuur voor iedereen toegankelijk is. 

 

Ondergrondse stroming vinden hier hun platform.

Helpt het Schipperplein ontwikkelen tot culturele kweekvijver.

Kunstwerken en prototypes die later hun weg zullen vinden in de openbare ruimte van Almere.

Proeftuin, experiment stadslab

 

Artist in Residence / Huurmodel / AIRBNB

Voor Collectieven om flexibel te huren.

Samenwerking 

Screenshot 2020-10-30 at 21.10.32.png

Meet-up

AUCC-TEST.jpg

Cultuurkwartier Almere

Het Urban Entertainment Centre herontwikkelen tot Cultuurkwartier Almere Centrum.

 

Attracties met tussenlandingen voor een fijn leef- en uitgaansgebied. Leefbaarheid

Schipperplein als kweekvijver en doorstroom.

Routing

Het gebied is ontworpen door Will Alsop en van hoge architectonische kwaliteit.

 

Met overkoepelende visie kunnen de verbindingen tussen de initiatieven beter worden vormgegeven/ ingericht. 

Gebouwen en publieke ruimte bevatten veel potentie voor verbeterende ingrepen.

bestemmingsplan niet te wijzigen.

Eeuwig jonge binnenstad: Programmadoel 3 : Centrum als Cultureelhart versterken.

Aanleiding

Dit voorstel is gemaakt ter gesprekopener voor de nieuwe broedplaats 'de Kweekvijver'.

Vanuit cultureel ondernemerschap op eigen initiatief is dit voorstel te stand gekomen.

bijdrage aan Almere Centrum om meer karakter te geven. De wensen van de stad in de kweekvijver ontwikkelen en vervolgens implementeren in het Centrum.

Het streven is 'de Kweekvijver' als pilot te realiseren in realiseren in 2021-2025.

 

Momenteel wordt ondermeer met meerdere partijen en partners gesproken.

contact

Studio Mark Wiechmann

e-mail & Zoom

studio@markwiechmann.nl

telefoon, Whatsapp en FaceTime

0639435067

studioadres 
de Realiteit 23, 1316TA Almere

KvK 61028568